DEVOPS

ארגונים הנסמכים על מערכות גדולות ומורכבות של תשתיות מידע מקדישים משאבים רבים לניהול, הגדרה, תפעול והטמעה של רכיבי התשתית השונים.

היכולת להפוך תהליכים אלו לאוטומטיים מאפשרת לארגון לייעל באופן ניכר את ניהול התשתית ואת פריסת הרכיבים השונים ברשת.

הודות להטמעתם של תהליכים אוטומטיים (Devops) ניתן להשיג חיסכון בעלויות התפעול, לצמצם את היקף טעויות האנוש, לספק מעקב נוח אחר כל שינוי המתבצע בתשתית המחשוב הארגונית ולאפשר time to market מהיר יותר לתהליכים העסקיים השונים.

חברת mindU מתמחה בהטמעת סביבות Devops המאפשרות ללקוחותיה לייעל את מערכות התשתית ולהשיג יתרונות תחרותיים למתן תגובה אפקטיבית יותר לסביבה העסקית המשתנה.

חברת mindU מספקת ללקוחותיה שירותים בתחום ה- DevOps וטכנולוגיות מתקדמות נוספות. צוות המומחים של mindU מביא לפרויקטי ה-Devops ידע ויכולות טכנולוגיות מעמיקות, המאפשרים איפיון והקמת סביבות Operations מתקדמות וגמישות.

סביבות מתקדמות אלו מאפשרות לארגון גידול מאסיבי ב- Workload, יציבות, אוטומציה של תשתיות ו- Deployment מהיר ויעיל.

תחומי ההתמחות ב-Devops כוללים בין היתר:

  • Chef IT Automation, IT as a Software
  • Docker Containers
  • Apache Cassandra, ElasticSearch
  • Apache Kafka
  • Load Balancers – F5, Nginx