הידע שלנו, זה לב העניין


אצלנו ב- mindU אין פשרות על הידע והנסיון. נשמח לעזור ולהעניק לך מהידע שלנו בכל אחד מהתחומים...


פתרונות אחסון וגיבוי

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

וירטואליזציה

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

מערכות הפעלה פתוחות

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

בסיסי נתונים

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

תקשורת ואבטחת מידע

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

שירותי ענן

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

התאוששות מאסון והמשכיות עסקית

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד

DEVOPS

לחברת mindU ניסיון עשיר בייעוץ, תכנון, הטמעה ותחזוקה של
פתרונות אחסון ופתרונות גיבוי בסביבת הלקוח. לעובדינו ידע מעמיק
והיכולות הטכנולוגיות המגוונות המבטיחים איפיון, תכנון ושילוב מוצלח
של פתרונות אחסון וגיבוי בסביבת המחשוב הארגונית, שמירה הדוקה
על המידע הארגוני, יציבות וביצועים ללא פשרות. כל זאת, תוך
התחשבות ביעדי ובצרכי הארגון ובשינויים המתמידים בכמויות המידע.

קרא עוד